08
ag.

Quant es triga a signar una hipoteca?

La signatura de la hipoteca davant del notari és el pas final que ens porta a concloure el procés de compravenda de l'habitatge. No obstant això, abans d'arribar a aquest moment, hem de passar per diverses etapes que, segons el cas, poden prendre més o menys temps. Tot i que no hi ha un termini concret establert per llei, sí que podem fer-nos una idea de quant temps necessitarem des que sol·licitem el crèdit fins que el signem al notari. Continua llegint i t'expliquem totes les claus a aquest respecte.