dilluns, 11 de desembre de 2023
Documentación Inmuebles

Quan es paga a Hisenda per vendre un pis?

Si esteu considerant la possibilitat de vendre una propietat, segurament us heu qüestionat quin serà el cost per a tu i quant reté Hisenda per la venda d'un immoble. Aquest tipus d'operacions no són gratuïtes: és probable que es generi un guany patrimonial que hauràs d'incloure a la teva declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), a més de complir certs tributs dels quals seràs responsable.

Per poder aclarir els teus dubtes i perquè puguis fer càlculs amb la màxima precisió, revisem un per un els impostos associats a la venda d'un habitatge.

Quins són els tributs a abonar en vendre una propietat?

Els costos relacionats amb la venda d'un immoble es distribueixen en diverses categories (gestoria, immobiliària, certificat energètic, notari, registrador...), però, indiscutiblement, el component principal està vinculat als tributs derivats de la venda d'un habitatge.

En el cas del venedor, hi ha tres impostos associats: l'IRPF, la plusvàlua municipal (quan existeixi) i l'impost sobre béns immobles (IBI).

Quant es tributa a Hisenda per la venda d'un habitatge a l'IRPF?

La plusvàlua generada per la venda d'un immoble ha de ser declarada al teu IRPF en cas que efectivament s'hagi produït un augment en el patrimoni a causa de la venda de l'habitatge. També és possible vendre amb pèrdues, i en aquest cas hauràs de reflectir igualment l'operació a la teva declaració de la Renda, registrant la pèrdua patrimonial per la venda de l'immoble.

Quina taxa s'aplica al guany patrimonial?

En cas d'obtenir un guany patrimonial, l'hauràs d'incorporar a la base imposable de l'estalvi, tributant de la manera següent:

  • Al 19% per a suma fins a 6.000€
  • Al 21% al rang entre els 6.000 i els 50.000€
  • Al 23% per a sumes entre els 50.000 i els 200.000€
  • Al 27% per a les muntanyes des dels 200.000 fins als 300.000€
  • A partir dels 300.000€ s'aplica un tipus del 28%

En cas d'obtenir una pèrdua patrimonial, tindràs la possibilitat de compensar-la amb els guanys patrimonials corresponents al mateix exercici, amb certs límits, cosa que contribuirà a reduir la càrrega fiscal per aquest concepte. Si encara queda un saldo negatiu, podràs compensar-ho durant els quatre exercicis fiscals següents.

Com calculeu l'IRPF per la venda d'un habitatge?

És crucial saber com es calcula el guany patrimonial per vendre un immoble. Per això, cal conèixer el valor de transmissió (restant totes les despeses i tributs abonats amb la venda) i el valor d'adquisició (sumant les despeses assumides en aquell moment, incloent-hi obres i millores)

La diferència entre el valor de transmissió i el valor d'adquisició determinarà si has obtingut un guany o una pèrdua financera amb la venda de la teva propietat.

En relació amb quan has de declarar la venda d'un immoble a la declaració de la Renda, la resposta és que sempre ho has de fer, ja sigui que hi hagi guany patrimonial, una pèrdua o si l'operació resulta en un equilibri financer.

Com es pot eludir el pagament a Hisenda per la venda d'un habitatge?

Si busques evitar abonar impostos a Hisenda pel guany patrimonial a l'IRPF derivat de la venda d'un habitatge, aquí tens algunes opcions que pots explorar:

  1. Acollir-te a l'exempció per reinversió en vivenda habitual.
  2. Aprofitar l'exempció en cas de venda d'habitatges de més de 65 anys. És important tenir present que no té validesa en el cas de venda de segon habitatge per a persones més grans de 65 anys; ha de ser lhabitatge principal. Aquesta exempció també és aplicable a individus en estat de dependència severa o de gran dependència. En totes dues situacions, et podràs beneficiar d'aquesta exempció, ja sigui que la teva residència habitual es transmet a canvi d'un capital, com si es transmet a canvi d'una renda, temporal o vitalícia.
  3. El lliurament d'una propietat com a dació en pagament també es troba exempt, igual que la seva transmissió com a resultat d'una execució hipotecària, ja sigui per via judicial o notarial, destinada a saldar els deutes relacionats amb l'habitatge principal.

Quant s'abona a Hisenda per la venda d'un immoble a la plusvàlua municipal?

En realitat, aquest gravamen no pararà a les mans d'Hisenda, sinó a les de l'Ajuntament local. Tot i això, continua sent un important deure fiscal que cal conèixer.

La plusvàlua municipal grava l'increment de valor que ha experimentat la propietat durant el temps que n'has estat el propietari, per tant, només l'hauràs d'abonar en aquells casos en què efectivament hagi tingut lloc un augment de valor (a diferència de situacions anteriors)

Com determinar la plusvàlua municipal?

El càlcul de la plusvàlua municipal implica considerar el valor cadastral, juntament amb el preu dadquisició i el de venda en determinar la base imposable. També cal conèixer el tipus que estableix lajuntament corresponent.

Disposaràs d'un període de 30 dies hàbils per fer el pagament de la plusvàlua municipal a partir de la data de la transacció.

Què és l'IBI i qui ho paga en vendre un pis?

Pel que fa a l'impost de béns immobles, la normativa estableix que la seva responsabilitat recau en el propietari de l'immoble a la data de meritació de l'impost, és a dir, a l'1 de gener de cada any fiscal, corresponent a l'any natural.

Això no obstant, és comú acordar un repartiment del pagament entre la part venedora i la compradora, distribuint proporcionalment el seu cost anual segons la data de la compravenda.

🔍Estàs buscant propietats o estàs volent vendre la teva?
A dia d'avui tenim més de 400 Immobles en venda a Roses i la Costa Brava
Som membres del col·legi d'agents de la propietat immobiliària de Girona i formem part de l'Associació CBRAI: més de 33 immobiliàries professionals al vostre servei, la vostra propietat estarà a la venda a les millors agències a Roses i Empuriabrava.

📲📩 Contacta'ns i t'ajudem en tot el procés
•INFO & CONTACT•
📩 ventas@roses.net
📞 +34 972 25 79 99
📲 Només Whatsapp